Hằng, Đào T. . và Sạ, H. C. . (2022) “MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN NHÂN ÁI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.283.