Long, T. M. ., Hải, T. X. . và Tâm, N. T. T. . (2022) “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN NĂM 2021”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.276.