Thuỷ , T. T. T. ., Vinh, N. Q. ., Trúc, N. Q. . và Tập, N. V. . (2022) “KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5S TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.270.