Phúc, L. Đình V. ., Quang, H. H. . và Lợi, C. B. (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở NGƯỜI BỆNH ẤU TRÙNG GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO TẠI TRUNG TÂM MEDIC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 - 2019”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.268.