Thành, C. T. ., Thư, T. A. ., Thăng, C. V. ., Vĩnh, N. Đại ., Dung, T. T. ., Sơn, Đỗ N. ., Thạch, P. T. ., Toàn, V. X. . và Tuấn, N. Q. . (2022) “THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN – TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG NĂM 2020”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.265.