Tiên, P. T. T. ., Chinh, N. H. T. ., Nghiệp, T. T. . và Dũng, N. T. . (2022) “HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT LẤY ĐỤC THỂ THỦY TINH SỚM TRONG ĐIỀU TRỊ GÓC ĐÓNG CẤP”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.260.