Hương, N. T. M. ., Thu, V. T. ., Linh, Đinh H. . và Hương, Đinh T. T. . (2022) “TÁI HẸP STENT SAU CAN THIỆP NỘI MẠCH TẦNG CHẬU – ĐÙI Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH DO XƠ VỮA”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.256.