Tiến, B. M. . và Lan , V. T. . (2022) “Xử trí và biến chứng ở những sản phụ mổ lấy thai vì rau tiền đạo tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.254.