Hương, B. Đặng L. ., Trí, B. Đặng M. ., Luận, T. C. . và Vũ, N. V. . (2022) “HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.251.