Trí, B. Đặng M. ., Tâm, P. N. ., Thảo, L. P. N. . và Bền, N. H. . (2022) “THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH SAU PHẪU THUẬT BASEDOW TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.250.