Thiem, V. D., Ha, L. T. và Phuc, P. H. (2021) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA TRẺ NGHE KÉM DƯỚI 3 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2018-2019”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.196.