Duong, T. T. T., Van, T. T. H., Trang, T. T. H. và Tam, N. T. T. (2021) “KHẨU PHẦN ĂN CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HAI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THÁI NGUYÊN ”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.192.