Ngoc, B. N., Tien, D. A. và Anh, B. T. M. (2021) “THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH TIỆT KHUẨN DỤNG CỤ NỘI SOI TRONG PHẪU THUẬT TIM TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E, NĂM 2021”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.189.