Cuong, T. D., Long, N. H., Anh, N. T. ., Huong, N. T. T., Cuong, L. P. S. . và Huy, H. Q. (2021) “XÁC ĐỊNH TUỔI THAI DỰA VÀO CHỈ SỐ CHIỀU DÀI ĐẦU MÔNG THAI NHI TRÊN SIÊU ÂM”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.187.