Nhut, D. M. và Chinh, N. V. . (2021) “TỶ LỆ TỒN DƯ GIÃN CƠ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6 (2021). doi: 10.52163/yhc.v62i6 (2021).186.