Ha, D. T. ., Thuy, L. T. B. và Tinh, L. V. . (2021) “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA MỚI (COVID-19) CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.185.