Tuong, D. N. ., Hiep, B. T., Mai, D. V. và Phuc, N. H. (2021) “TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM Ở BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.182.