Thao, L. T. P. và Dao, N. T. (2021) “THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC ĐỦ Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.181.