Nhung, N. T., Anh, L. T. và Tuan Anh, H. K. (2021) “MÔ TẢ KẾT QUẢ LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U TUYẾN THƯỢNG THẬN LÀNH TÍNH ĐƯỜNG SAU PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2018”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.172.