Nguyet, D. B., Long, N. T., Lenh , B. V. và Trung, N. Q. (2021) “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG HẸP KHOANG DƯỚI MỎM CÙNG VAI”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.171.