Tĩnh, Nguyễn Quang, và Lã Ngọc Quang. 2021. “THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2019”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (3 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i3.88.