Nga, Nguyễn Thị, Bùi Thị Thu Hà, và Lê Thị Yến. 2021. “THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO ĐIỀU DƯỠNG LÂM SÀNG KHỐI NỘI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ TỪ NĂM 2016-2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (2 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i2.76.