Phuong Chi, Bui Dang, Bui Dang Minh Tri, Bui Tung Hiep, và Tran Nhat Anh. 2021. “TÍNH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (3 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i3.62.