Nga, Phạm Thu, Nguyễn Thị Ái, Bùi Thị Huyền Diệu, Nguyễn Hà Mi, và Phạm Tuấn Đạt. 2021. “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CỦA NAM SINH VIÊN LIÊN THÔNG Y ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (3 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i3.59.