Hạnh, Trần Thị Ngọc, Đặng Thị Lạc, Lý Kim Trang, và Trần Phương Hằng. 2022. “KHẢO SÁT KẾT QUẢ SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (chuyên đề 3-HN Sản Nhi Nghệ An). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i8.528.