Hải, Trần Thị, và Ngô Thanh Thảo. 2021. “Thực trạng Và những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng Suy Dinh dưỡng Nhẹ cân của Trẻ dưới 5 tuổi tại 14 thôn Khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2019.”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (2 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i2.52.