Hiệp, Bùi Tùng, Nguyễn Thị Xuân Hoàng, Đỗ Văn Mãi, và Nguyễn Đức Lộc. 2021. “THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (2 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i2.50.