Quang, Nguyễn, Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Vương Thị Hoa, Nguyễn Đình Đoàn, và Nguyễn Đăng Kiên. 2022. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ SAU CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI TRUNG TÂM NAM HỌC - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (7). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.490.