Khánh, Nguyễn Duy, Cao Đắc Tuấn, Nguyễn Quang, Trịnh Hoàng Giang, Nguyễn Hữu Thảo, và Bùi Văn Quang. 2022. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (7). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.482.