Bình, Nguyễn Thanh, ĐoànThị Hương, Phạm Văn Hiếu, Trần Trọng Dũng, và Nguyễn Thị Tình. 2022. “THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (6). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.469.