Vinh, Phan Hữu, Trần Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đức Mạnh, Bùi Thị Yến, Đoàn Thị Trang, Đặng Công Sơn, và Lê Minh Đạt. 2022. “PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (6). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.460.