Kiên, Nguyễn Xuân, Nguyễn Văn Chuyên, và Đinh Thị Xuyến. 2022. “THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MỘT SỐ TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA CHO TRẺ EM <36 THÁNG TUỔI TẠI VIỆT NAM 2019-2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (6). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.457.