Lý, Trần Thị, Lê Văn Nhân, Trần Quốc Thắng, Nguyễn Thu Trang, và Đào Văn Dũng. 2022. “THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI, NĂM 2020-2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (6). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.451.