Thịnh, Trần Xuân, Phan Thắng, Bùi Thị Thúy Nga, và Nguyễn Văn Minh. 2022. “SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN AIR-Q VÀ CỔ ĐIỂN TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.410.