Dũng, Đỗ Mạnh, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Quý, Tống Đức Thuận, Vũ Thanh Liêm, Trần Trọng Kiểm, Phan Trọng Luân, và Nguyễn Thị Thu Thảo. 2022. “HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỰ CỐ Y KHOA TẠI CÁC BỆNH VIỆN CỦA TỈNH THÁI BÌNH”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.406.