Thu, Trần Thị. 2022. “TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA CƠN CẤP MẤT BÙ BETA-KETOTHIOLASE TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (Chuyên đề tháng 9). https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.400.