Tùng, Vũ Tiến, Nguyễn Huy Toàn, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Thành Vinh, và Nguyễn Thị Mai Phương. 2022. “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ GAN QUA CHỈ SỐ APRI TRONG PHẪU THUẬT KASAI ĐIỀU TRỊ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH TYPE III”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.397.