Duyên, Bùi Thị, và Đặng Lê Trí. 2021. “TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (3 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i3.38.