Đào, Mai Anh. 2022. “THƯƠNG TÍCH TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (3). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.349.