Dũng, Nguyễn Văn, Nguyễn Thị Thịnh, và Phạm Văn Phú. 2022. “BỔ SUNG BỘT ĐA VI CHẤT BIBOMIX CẢI THIỆN KHẨU PHẦN CỦA TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI SAU ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH HÀ NAM NĂM 2016-2018 ”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (2). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i2.296.