Kỷ, Ngô Đức. 2022. “Đặc điểm rối loạn các thành phần Lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (2). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i2.295.