Dũng, Nguyễn Văn, Nguyễn Thị Thịnh, và Phạm Văn Phú. 2022. “CẢI THIỆN CHỈ SỐ HÓA SINH-HUYẾT HỌC CỦA TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI ĐƯỢC BỔ SUNG BỘT ĐA VI CHẤT BIBOMIX SAU ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH HÀ NAM NĂM 2016-2018 ”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.284.