Chín, Huỳnh Minh, Trần Phương Nam, Nguyễn Minh Đăng, Trần Thị Phương Lan, Nguyễn Hồng Chương, và Võ Thị Kim Anh. 2022. “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG THIẾU MÁU DINH DƯỠNG Ở PHỤ NỮ ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.278.