Chuyên, Nguyễn Văn, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Trang, Hoàng Thị Trường, Tống Đức Minh, Đinh Thị Diệu Hằng, và Vũ Đình Chính. 2022. “THỰC TRẠNG NHIỄM CADIMI TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA TẠI ĐẮK LẮK NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.274.