Thành, Chu Tiến, Trương Anh Thư, Chu Văn Thăng, Nguyễn Đại Vĩnh, Trần Thị Dung, Đỗ Ngọc Sơn, Phạm Thế Thạch, Vương Xuân Toàn, và Nguyễn Quang Tuấn. 2022. “THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN – TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.265.