Khương, Nguyễn Tiến, Dương Minh Đức, và Phạm Ngọc Châu. 2022. “Kiến thức Và thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp đang được quản Lý ngoại Trú tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tim mạch An Giang năm 2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.263.