Tiên, Phạm Thị Thủy, Nguyễn Háo Toàn Chinh, Trang Thanh Nghiệp, và Nguyễn Trí Dũng. 2022. “HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT LẤY ĐỤC THỂ THỦY TINH SỚM TRONG ĐIỀU TRỊ GÓC ĐÓNG CẤP”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.260.