Tiến, Bùi Minh, và Vũ Thị Lan. 2022. “Xử Trí Và biến chứng ở những sản phụ mổ lấy Thai Vì Rau tiền đạo tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.254.