Trí, Bùi Đặng Minh, Phạm Ngọc Tâm, Lê Phú Nguyên Thảo, và Nguyễn Hữu Bền. 2022. “THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH SAU PHẪU THUẬT BASEDOW TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.250.