Hiệp, Bùi Tùng, Phan Văn Phong, Quách Thị Thu Hằng, và Đoàn Ngọc Giang Lâm. 2022. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.249.